گواهینامه های اس اس ال از شرکت Comodo

PositiveSSL

خرید و صدور آنلاین
این مدل مناسب دامین های ایران نیست و هزینه آن برگشت داده نمی شود

 • 128/256 bit کدینگ
 • 99% سازگاری با مرورگرها
 • دامنه نوع معتبر سازی
 • ثابت نوع Site Seal
 • آنی تحویل و صدور
 • 10,000 USD مبلغ وارانتی
COMODO SSL DV S

خرید و صدور آنلاین
این مدل مناسب دامین های ایران نیست و هزینه آن برگشت داده نمی شود

 • 128/256 bit کدینگ
 • 99% سازگاری با مرورگرها
 • دامنه نوع معتبر سازی
 • ثابت نوع Site Seal
 • آنی تحویل و صدور
 • 10,000 USD مبلغ وارانتی
EssentialSSL

خرید و صدور آنلاین
سازگاری با مرورگرموبایل
این مدل مناسب دامین های ایران نیست و هزینه آن برگشت داده نمی شود

 • 128/256 bit کدینگ
 • 99% سازگاری با مرورگرها
 • دامنه نوع معتبر سازی
 • ثابت نوع Site Seal
 • آنی تحویل و صدور
 • 10,000 $ مبلغ وارانتی
PositiveSSL Wildcard

خرید و صدور آنلاین
این گواهی مناسب دامین های .ir نمی باشد

 • 128/256 bit کدینگ
 • 99% سازگاری با مرورگرها
 • دامنه نوع معتبر سازی
 • دامنه و زیردامنه پوشش برای
 • ثابت نوع Site Seal
 • آنی تحویل و صدور
 • 250,000 $ مبلغ وارانتی
EssentialSSL Wildcard

خرید و صدور آنلاین
سازگاری با مرورگرموبایل

 • 128/256 bit کدینگ
 • 99% سازگاری با مرورگرها
 • دامنه نوع معتبر سازی
 • دامنه و زیردامنه پوشش برای
 • ثابت نوع Site Seal
 • آنی تحویل و صدور
 • 10,000 دلار مبلغ وارانتی
PositiveSSL Multi-Domain - 1 CSR + 2 SAN

خرید و صدور آنلاین
قابلیت افزودن دامنه

 • 128/256 bit کدینگ
 • 99% سازگاری با مرورگرها
 • دامنه نوع معتبر سازی
 • دامنه پوشش برای
 • 3 تعداد دامنه تحت پوشش
 • Static نوع Site Seal
 • آنی تحویل و صدور
PositiveSSL Multi-Domain Wildcard - 1 CSR + 2 SAN

خرید و صدور آنلاین

 • 128/256 bit کدینگ
 • 99% سازگاری با مرورگرها
 • دامنه نوع معتبر سازی
 • دامنه و زیردامنه پوشش برای
 • ثابت نوع Site Seal
 • آنی تحویل و صدور
 • 250,000 $ مبلغ وارانتی
Multi-Domain SSL

خرید آنلاین
چند دامنه
اعتبار سنجی سازمان
تضمین بالا
گواهینامه سرور نامحدود

 • 99% سازگاری با مرورگرها
EV Multi-Domain SSL

خرید آنلاین
چند دامنه
اعتبار سنجی تمدید
$ 1،750،000 گارانتی
تضمین بسیار بالا
احتیاج به مدارک شرکت در خارج ازکشور

 • 99% سازگاری با مرورگرها
EV SSL

خرید آنلاین
تک دامنه
اعتبار سنجی تمدید
$ 1،750،000 گارانتی
تضمین بسیار بالا
احتیاج به مدارک شرکت در خارج ازکشور

 • 99% سازگاری با مرورگرها