سبد خرید ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط شیراز تکنولوژی ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.Ninja .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
انتقال دامنه به صورت درون سیستمی، رایگان میباشد.
در صورتی که مایل هستید دامنه در سیستم خاصی ثبت شود، قبل از سفارش با بخش دامنه در ارتباط باشید.
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های برند، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.
دامین
New Price
Transfer
Renewal
.ir
41,000ریال
1 سال
42,500ریال
1 سال
42,500ریال
1 سال
.com
423,900ریال
1 سال
423,900ریال
1 سال
423,900ریال
1 سال
.info
569,900ریال
1 سال
569,900ریال
1 سال
569,900ریال
1 سال
.net
479,000ریال
1 سال
479,000ریال
1 سال
479,000ریال
1 سال
.org
523,900ریال
1 سال
523,900ریال
1 سال
523,900ریال
1 سال
.in
358,900ریال
1 سال
358,900ریال
1 سال
358,900ریال
1 سال
.xyz
455,500ریال
1 سال
455,500ریال
1 سال
455,500ریال
1 سال
.co
1,099,900ریال
1 سال
1,099,900ریال
1 سال
1,099,900ریال
1 سال
.us
352,522ریال
1 سال
352,522ریال
1 سال
352,522ریال
1 سال
.mobi
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
.asia
554,900ریال
1 سال
554,900ریال
1 سال
554,900ریال
1 سال
.name
299,000ریال
1 سال
309,000ریال
1 سال
309,000ریال
1 سال
.pw
329,000ریال
1 سال
329,000ریال
1 سال
329,000ریال
1 سال
.tv
1,505,000ریال
1 سال
1,505,000ریال
1 سال
1,505,000ریال
1 سال
.me
999,000ریال
1 سال
999,000ریال
1 سال
999,000ریال
1 سال
.eu
328,000ریال
1 سال
328,000ریال
1 سال
328,000ریال
1 سال
.de
330,000ریال
1 سال
330,000ریال
1 سال
330,000ریال
1 سال
.pro
559,900ریال
1 سال
559,900ریال
1 سال
559,900ریال
1 سال
.ws
830,000ریال
1 سال
830,000ریال
1 سال
830,000ریال
1 سال
.work
270,000ریال
1 سال
270,000ریال
1 سال
270,000ریال
1 سال
.win
1,100,000ریال
1 سال
1,100,000ریال
1 سال
1,100,000ریال
1 سال
.technology
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
.email
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
.center
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
.photos
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
.support
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
.company
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
.systems
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
.photography
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
.help
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
.gallery
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
.network
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
.city
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
.digital
955,000ریال
1 سال
955,000ریال
1 سال
955,000ریال
1 سال
.computer
950,000ریال
1 سال
950,000ریال
1 سال
950,000ریال
1 سال
.events
955,000ریال
1 سال
955,000ریال
1 سال
955,000ریال
1 سال
.zone
950,000ریال
1 سال
950,000ریال
1 سال
950,000ریال
1 سال
.gifts
955,000ریال
1 سال
955,000ریال
1 سال
955,000ریال
1 سال
.domains
955,000ریال
1 سال
955,000ریال
1 سال
955,000ریال
1 سال
.wiki
950,000ریال
1 سال
950,000ریال
1 سال
950,000ریال
1 سال
.diamonds
1,535,000ریال
1 سال
1,535,000ریال
1 سال
1,535,000ریال
1 سال
.marketing
955,000ریال
1 سال
955,000ریال
1 سال
955,000ریال
1 سال
.download
119,000ریال
1 سال
950,000ریال
1 سال
950,000ریال
1 سال
.camera
955,000ریال
1 سال
955,000ریال
1 سال
955,000ریال
1 سال
.space
198,700ریال
1 سال
295,000ریال
1 سال
295,000ریال
1 سال
.li
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
650,000ریال
1 سال
.exchange
955,000ریال
1 سال
955,000ریال
1 سال
955,000ریال
1 سال
.link
329,000ریال
1 سال
329,000ریال
1 سال
329,000ریال
1 سال
.site
275,000ریال
1 سال
950,000ریال
1 سال
950,000ریال
1 سال
.click
367,000ریال
1 سال
367,000ریال
1 سال
367,000ریال
1 سال
.online
357,500ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.hosting
750,000ریال
1 سال
950,000ریال
1 سال
950,000ریال
1 سال
.club
469,070ریال
1 سال
469,070ریال
1 سال
469,070ریال
1 سال
.news
429,000ریال
1 سال
699,000ریال
1 سال
699,000ریال
1 سال
.date
119,000ریال
1 سال
950,000ریال
1 سال
950,000ریال
1 سال
.fr
555,000ریال
1 سال
555,000ریال
1 سال
555,000ریال
1 سال
.lc
955,000ریال
1 سال
955,000ریال
1 سال
955,000ریال
1 سال
.tech
399,900ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
.graphics
679,000ریال
1 سال
679,000ریال
1 سال
679,000ریال
1 سال
.store
399,900ریال
1 سال
1,870,000ریال
1 سال
1,870,000ریال
1 سال
.top
407,500ریال
1 سال
407,500ریال
1 سال
407,500ریال
1 سال
.cloud
389,500ریال
1 سال
649,500ریال
1 سال
649,500ریال
1 سال
.biz
524,900ریال
1 سال
524,900ریال
1 سال
524,900ریال
1 سال
.net.in
285,000ریال
1 سال
285,000ریال
1 سال
285,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را انتخاب نمایید.

ما هر نوع بسته مورد نساز شما را قرار داده ایم

هر نوع بسته ای را جستجو کنید.

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

انتقال و تمدید یک ساله دامنه شما!*

انتقال دامنه

* محروم کردن بعضی از TLDها و یا دامنه هایی که تازه ثبت شده اند.