سبد خرید

سبد خرید ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط شیراز تکنولوژی ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.Ninja .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
انتقال دامنه به صورت درون سیستمی، رایگان میباشد.
در صورتی که مایل هستید دامنه در سیستم خاصی ثبت شود، قبل از سفارش با بخش دامنه در ارتباط باشید.
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های برند، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.
پسوند تعداد سال ثبت انتقال تمدید
.ir 1 41,000ریال 42,500ریال 42,500ریال
.com 1 320,900ریال 329,000ریال 329,000ریال
.info 1 441,900ریال 445,900ریال 445,900ریال
.net 1 417,000ریال 426,000ریال 426,000ریال
.org 1 499,900ریال 453,900ریال 453,900ریال
.in 1 123,900ریال 279,500ریال 279,500ریال
.xyz 1 42,000ریال 399,500ریال 399,500ریال
.co 1 886,900ریال 886,900ریال 886,900ریال
.biz 1 199,600ریال 369,500ریال 369,500ریال
.us 1 299,900ریال 299,900ریال 299,900ریال
.mobi 1 167,000ریال 610,000ریال 610,000ریال
.asia 1 445,000ریال 445,000ریال 445,000ریال
.name 1 299,000ریال 309,000ریال 309,000ریال
.pw 1 299,000ریال 309,000ریال 309,000ریال
.tel 1 419,500ریال 419,500ریال 419,500ریال
.tv 1 950,000ریال 950,000ریال 950,000ریال
.me 1 357,500ریال 650,000ریال 650,000ریال
.eu 1 192,500ریال 227,500ریال 227,500ریال
.de 1 330,000ریال 330,000ریال 330,000ریال
.pro 1 157,500ریال 497,500ریال 497,500ریال
.nl 1 249,500ریال 249,500ریال 249,500ریال
.ru 1 166,500ریال 166,500ریال 166,500ریال
.ws 1 292,000ریال 760,000ریال 760,000ریال
.work 1 270,000ریال 270,000ریال 270,000ریال
.win 1 85,900ریال 85,900ریال 85,900ریال
.technology 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.email 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.center 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.photos 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.agency 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.support 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.company 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.systems 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.gift 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.photography 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.help 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.gallery 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.network 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.city 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.today 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.digital 1 955,000ریال 955,000ریال 955,000ریال
.computer 1 950,000ریال 950,000ریال 950,000ریال
.properties 1 950,000ریال 950,000ریال 950,000ریال
.social 1 950,000ریال 950,000ریال 950,000ریال
.bargains 1 950,000ریال 950,000ریال 950,000ریال
.events 1 955,000ریال 955,000ریال 955,000ریال
.zone 1 950,000ریال 950,000ریال 950,000ریال
.gifts 1 955,000ریال 955,000ریال 955,000ریال
.domains 1 955,000ریال 955,000ریال 955,000ریال
.wiki 1 950,000ریال 950,000ریال 950,000ریال
.diamonds 1 1,535,000ریال 1,535,000ریال 1,535,000ریال
.clothing 1 955,000ریال 955,000ریال 955,000ریال
.marketing 1 955,000ریال 955,000ریال 955,000ریال
.estate 1 955,000ریال 955,000ریال 955,000ریال
.download 1 81,900ریال 81,900ریال 81,900ریال
.camera 1 955,000ریال 955,000ریال 955,000ریال
.space 1 81,900ریال 295,000ریال 295,000ریال
.li 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
.exchange 1 955,000ریال 955,000ریال 955,000ریال
.webcam 1 81,900ریال 81,900ریال 81,900ریال
.website 1 81,900ریال 680,000ریال 680,000ریال
.audio 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
.link 1 329,000ریال 329,000ریال 329,000ریال
.site 1 85,900ریال 950,000ریال 950,000ریال
.click 1 245,000ریال 245,000ریال 245,000ریال
.online 1 127,500ریال 1,200,000ریال 1,200,000ریال
.hosting 1 750,000ریال 950,000ریال 950,000ریال
.club 1 469,070ریال 469,070ریال 469,070ریال
.ch 1 435,000ریال 0ریال 435,000ریال
.at 1 471,000ریال 471,000ریال 471,000ریال
.run 1 1,525,000ریال 1,525,000ریال 1,525,000ریال
.news 1 429,000ریال 699,000ریال 699,000ریال
.date 1 85,900ریال 85,900ریال 85,900ریال
.fr 1 315,000ریال 315,000ریال 315,000ریال
.lc 1 955,000ریال 955,000ریال 955,000ریال
.fm 1 2,900,000ریال 2,900,000ریال 2,900,000ریال
.tech 1 399,900ریال 1,690,000ریال 1,690,000ریال
.com.co 1 435,000ریال 435,000ریال 435,000ریال
.nz 1 1,710,000ریال 1,710,000ریال 1,710,000ریال
.id.ir 1 40,000ریال 40,000ریال 40,000ریال
.graphics 1 679,000ریال 679,000ریال 679,000ریال
.store 1 399,900ریال 1,870,000ریال 1,870,000ریال
.no 1 680,000ریال 680,000ریال 680,000ریال

افزودن هاست

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را انتخاب نمایید.

ما هر نوع بسته مورد نساز شما را قرار داده ایم

هر نوع بسته ای را جستجو کنید.

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

انتقال و تمدید یک ساله دامنه شما!*

انتقال دامنه

* محروم کردن بعضی از TLDها و یا دامنه هایی که تازه ثبت شده اند.