هاست پایتون
 • Product 1

  linux 3 p

  • 3 گیگ فضای دیسک
  • 180 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 50 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  2,990,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  linux 5 p

  • 5 گیگ فضای دیسک
  • 280 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 100 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  4,450,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  linux 7.5 p

  • 7.5 گیگ فضای دیسک
  • 380 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 150 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  6,850,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  linux 10 p

  • 10 گیگ فضای دیسک
  • 600 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 200 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  8,050,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  Linux 15 p

  • 15 گیگ فضای دیسک
  • 900 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 250 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  12,990,000/mo
  سفارش دهید