گواهینامه های اس اس ال از شرکت Symantec

Secure Site

خرید و صدور آنلاین
چند دامنه
اعتبار سنجی سازمان
$ 1،000،000 گارانتی
تضمین بالا

  • 99% سازگاری با مرورگرها
Secure Site Pro

خرید و صدور آنلاین
چند دامنه
اعتبار سنجی سازمان
$ 1،250،000 گارانتی
تضمین بالا

  • 99% سازگاری با مرورگرها
Secure Site Pro with EV Certificate

خرید و صدور آنلاین
چند دامنه
اعتبار سنجی تمدید
$ 1،500،000 گارانتی
تضمین بسیار بالا
احتیاج به مدارک شرکت در خارج ازکشور

  • 99% سازگاری با مرورگرها
Secure Site with EV Certificate

خرید و صدور آنلاین
چند دامنه
اعتبار سنجی تمدید
$ 1،500،000 گارانتی
تضمین بسیار بالا
احتیاج به مدارک شرکت در خارج ازکشور

  • 99% سازگاری با مرورگرها