هاست لینوکس آلمان
 • Product 1

  Linux1000

  • 1000 مگ فضای دیسک
  • 30 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • 50 عدد دامنه اضافه
  • 10 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  1,350,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  Linux2000

  • 2000 مگ فضای دیسک
  • 100 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 30 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  2,600,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  Linux5000

  • 5 گیگ فضای دیسک
  • 280 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 100 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  5,900,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  Linux7500

  • 7.5 گیگ فضای دیسک
  • 380 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 150 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  8,250,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  Linux10000

  • 10 گیگ فضای دیسک
  • 600 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 200 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  11,000,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  Linux15000

  • 15 گیگ فضای دیسک
  • 900 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود دامنه اضافه
  • 250 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  16,500,000/mo
  سفارش دهید