ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 بخش فروش

شامل سوالات پیش از خرید، پیگیری سفارش، تغییر در سرویس

 بخش پشتیبانی

شامل سوالات و اشکالات فنی در رابطه با خدمات تهیه شده

 بخش ثبت شرکت در خارج از کشور

بخش راهنمایی و سئوالات در ضمینه ثبت شرکت.

 بخش ارزی

خرید و فروش انواع ارز خارجی