سبد خرید ثبت دامین

Encuentra un dominio, introduzca un nombre o palabras clave para comprobar la disponibilidad.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط شیراز تکنولوژی ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.Ninja .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
انتقال دامنه به صورت درون سیستمی، رایگان میباشد.
در صورتی که مایل هستید دامنه در سیستم خاصی ثبت شود، قبل از سفارش با بخش دامنه در ارتباط باشید.
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های برند، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.
Nombre de Dominio
Precio registro
Transferir
Renovar
.ir
41,500ریال
1 Año
43,000ریال
1 Año
43,000ریال
1 Año
.com
1,350,000ریال
1 Año
1,350,000ریال
1 Año
1,350,000ریال
1 Año
.net
1,600,000ریال
1 Año
1,600,000ریال
1 Año
1,600,000ریال
1 Año
.info
2,300,000ریال
1 Año
2,300,000ریال
1 Año
2,300,000ریال
1 Año
.org
1,650,000ریال
1 Año
1,650,000ریال
1 Año
1,650,000ریال
1 Año
.in
1,500,000ریال
1 Año
1,500,000ریال
1 Año
1,500,000ریال
1 Año
.biz
2,260,000ریال
1 Año
2,260,000ریال
1 Año
2,260,000ریال
1 Año
.xyz
1,899,200ریال
1 Año
1,899,200ریال
1 Año
1,899,200ریال
1 Año
.co
3,540,000ریال
1 Año
3,540,000ریال
1 Año
3,540,000ریال
1 Año
.us
1,120,000ریال
1 Año
1,120,000ریال
1 Año
1,120,000ریال
1 Año
.mobi
1,800,000ریال
1 Año
1,800,000ریال
1 Año
1,800,000ریال
1 Año
.asia
1,950,000ریال
1 Año
1,950,000ریال
1 Año
1,950,000ریال
1 Año
.tv
6,600,000ریال
1 Año
6,600,000ریال
1 Año
6,600,000ریال
1 Año
.me
3,150,000ریال
1 Año
3,150,000ریال
1 Año
3,150,000ریال
1 Año
.eu
1,020,000ریال
1 Año
1,020,000ریال
1 Año
1,020,000ریال
1 Año
.pro
1,993,550ریال
1 Año
1,993,550ریال
1 Año
1,993,550ریال
1 Año
.work
995,000ریال
1 Año
995,000ریال
1 Año
995,000ریال
1 Año
.win
2,998,750ریال
1 Año
2,998,750ریال
1 Año
2,998,750ریال
1 Año
.link
1,379,000ریال
1 Año
1,379,000ریال
1 Año
1,379,000ریال
1 Año
.click
1,337,000ریال
1 Año
1,337,000ریال
1 Año
1,337,000ریال
1 Año
.fr
1,990,000ریال
1 Año
1,990,000ریال
1 Año
1,990,000ریال
1 Año
.top
999,000ریال
1 Año
999,000ریال
1 Año
999,000ریال
1 Año
.net.in
865,000ریال
1 Año
865,000ریال
1 Año
865,000ریال
1 Año

Por favor, elegir una categoría arriba.

Paquetes de Alojamiento

Elija entre una amplia variedad de paquetes de alojamiento

Hemos diseñado paquetes para cada presupuesto

Explorar Paquetes

Transferencia de Dominios

¡Transfiera ahora! Extienda su dominio durante 1 año más*

Transferir Dominios

* Se excluyen ciertos TLDs y dominios recientemente renovados