سبد خرید ثبت دامنه

Encontre o seu novo domínio. Comece aqui a pesquisa


بیش از 1000 پسوند جدید توسط شیراز تکنولوژی ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.Ninja .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
انتقال دامنه به صورت درون سیستمی، رایگان میباشد.
در صورتی که مایل هستید دامنه در سیستم خاصی ثبت شود، قبل از سفارش با بخش دامنه در ارتباط باشید.
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های برند، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.
Domínio
Novo Preço
Transferir
Renovar
.ir
44,500ریال
1 Ano
45,000ریال
1 Ano
45,000ریال
1 Ano
.com
1,380,000ریال
1 Ano
1,380,000ریال
1 Ano
1,380,000ریال
1 Ano
.net
1,480,000ریال
1 Ano
1,480,000ریال
1 Ano
1,480,000ریال
1 Ano
.info
650,000ریال
1 Ano
1,750,000ریال
1 Ano
1,750,000ریال
1 Ano
.org
1,390,000ریال
1 Ano
1,790,000ریال
1 Ano
1,790,000ریال
1 Ano
.in
1,620,000ریال
1 Ano
1,620,000ریال
1 Ano
1,620,000ریال
1 Ano
.biz
1,929,000ریال
1 Ano
1,929,000ریال
1 Ano
1,929,000ریال
1 Ano
.xyz
1,959,000ریال
1 Ano
1,959,000ریال
1 Ano
1,959,000ریال
1 Ano
.co
3,990,000ریال
1 Ano
3,990,000ریال
1 Ano
3,990,000ریال
1 Ano
.us
1,260,000ریال
1 Ano
1,260,000ریال
1 Ano
1,260,000ریال
1 Ano
.asia
2,150,000ریال
1 Ano
2,150,000ریال
1 Ano
2,150,000ریال
1 Ano
.tv
4,900,000ریال
1 Ano
4,900,000ریال
1 Ano
4,900,000ریال
1 Ano
.me
2,150,000ریال
1 Ano
2,150,000ریال
1 Ano
2,150,000ریال
1 Ano
.pro
2,050,000ریال
1 Ano
2,050,000ریال
1 Ano
2,050,000ریال
1 Ano
.work
1,050,000ریال
1 Ano
1,050,000ریال
1 Ano
1,050,000ریال
1 Ano
.link
1,379,000ریال
1 Ano
1,379,000ریال
1 Ano
1,379,000ریال
1 Ano
.click
1,937,000ریال
1 Ano
1,937,000ریال
1 Ano
1,937,000ریال
1 Ano
.top
999,000ریال
1 Ano
999,000ریال
1 Ano
999,000ریال
1 Ano
.net.in
990,000ریال
1 Ano
990,000ریال
1 Ano
990,000ریال
1 Ano
.shop
4,900,000ریال
1 Ano
4,900,000ریال
1 Ano
4,900,000ریال
1 Ano
.co.in
990,000ریال
1 Ano
990,000ریال
1 Ano
990,000ریال
1 Ano
.ایران
44,500ریال
1 Ano
44,500ریال
1 Ano
44,500ریال
1 Ano

Por favor escolha uma categoria.

Adicionar Alojamento Web

Selecione a partir de uma variedade de planos de alojamento web

Temos planos de alojamento para qualquer orçamento

Explorar planos agora

Transferir domínio para nós

Transfira agora e prolongue o domínio por mais 1 ano!*

Transferir um domínio

* Exclui determinados TLDs e domínios renovados recentemente