سبد خرید ثبت دامین

Trouvez votre nouveau nom de domaine. Entrez votre nom ou mot clé ci-dessous pour vérifier la disponibilité.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط شیراز تکنولوژی ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.Ninja .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
انتقال دامنه به صورت درون سیستمی، رایگان میباشد.
در صورتی که مایل هستید دامنه در سیستم خاصی ثبت شود، قبل از سفارش با بخش دامنه در ارتباط باشید.
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های برند، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.
Domaine
Nouveau prix
Transfert
Renouvellement
.ir
44,500ریال
1 An
45,000ریال
1 An
45,000ریال
1 An
.com
1,380,000ریال
1 An
1,380,000ریال
1 An
1,380,000ریال
1 An
.net
1,480,000ریال
1 An
1,480,000ریال
1 An
1,480,000ریال
1 An
.info
650,000ریال
1 An
1,750,000ریال
1 An
1,750,000ریال
1 An
.org
1,390,000ریال
1 An
1,790,000ریال
1 An
1,790,000ریال
1 An
.in
1,620,000ریال
1 An
1,620,000ریال
1 An
1,620,000ریال
1 An
.biz
1,929,000ریال
1 An
1,929,000ریال
1 An
1,929,000ریال
1 An
.xyz
1,959,000ریال
1 An
1,959,000ریال
1 An
1,959,000ریال
1 An
.co
3,990,000ریال
1 An
3,990,000ریال
1 An
3,990,000ریال
1 An
.us
1,260,000ریال
1 An
1,260,000ریال
1 An
1,260,000ریال
1 An
.asia
2,150,000ریال
1 An
2,150,000ریال
1 An
2,150,000ریال
1 An
.tv
4,900,000ریال
1 An
4,900,000ریال
1 An
4,900,000ریال
1 An
.me
2,150,000ریال
1 An
2,150,000ریال
1 An
2,150,000ریال
1 An
.pro
2,050,000ریال
1 An
2,050,000ریال
1 An
2,050,000ریال
1 An
.work
1,050,000ریال
1 An
1,050,000ریال
1 An
1,050,000ریال
1 An
.link
1,379,000ریال
1 An
1,379,000ریال
1 An
1,379,000ریال
1 An
.click
1,937,000ریال
1 An
1,937,000ریال
1 An
1,937,000ریال
1 An
.top
999,000ریال
1 An
999,000ریال
1 An
999,000ریال
1 An
.net.in
990,000ریال
1 An
990,000ریال
1 An
990,000ریال
1 An
.shop
4,900,000ریال
1 An
4,900,000ریال
1 An
4,900,000ریال
1 An
.co.in
990,000ریال
1 An
990,000ریال
1 An
990,000ریال
1 An

Choisissez une catégorie ci-dessus.

Ajoutez un hébergement

Profitez d'un vaste choix d'hébergements web

Nous avons des offres pour chaque budget

Parcourez les offres

Transférez votre domaine

Renouvelez ainsi d'un an votre domaine!*

Transférez votre domaine

* Excepté certains TLDs et renouvellements récents