سبد خرید ثبت دامین

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط شیراز تکنولوژی ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.Ninja .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
انتقال دامنه به صورت درون سیستمی، رایگان میباشد.
در صورتی که مایل هستید دامنه در سیستم خاصی ثبت شود، قبل از سفارش با بخش دامنه در ارتباط باشید.
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های برند، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.
Domain
New Price
Transfer
Renewal
.ir
41,500ریال
1 Year
43,000ریال
1 Year
43,000ریال
1 Year
.com
1,050,000ریال
1 Year
1,050,000ریال
1 Year
1,050,000ریال
1 Year
.info
1,360,000ریال
1 Year
1,360,000ریال
1 Year
1,360,000ریال
1 Year
.net
1,120,000ریال
1 Year
1,120,000ریال
1 Year
1,120,000ریال
1 Year
.org
1,218,000ریال
1 Year
1,218,000ریال
1 Year
1,218,000ریال
1 Year
.in
851,000ریال
1 Year
851,000ریال
1 Year
851,000ریال
1 Year
.biz
991,573ریال
1 Year
991,573ریال
1 Year
991,573ریال
1 Year
.xyz
1,099,200ریال
1 Year
1,099,200ریال
1 Year
1,099,200ریال
1 Year
.co
2,628,000ریال
1 Year
2,628,000ریال
1 Year
2,628,000ریال
1 Year
.us
562,522ریال
1 Year
562,522ریال
1 Year
562,522ریال
1 Year
.mobi
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.asia
1,550,000ریال
1 Year
1,550,000ریال
1 Year
1,550,000ریال
1 Year
.tv
2,955,400ریال
1 Year
2,955,400ریال
1 Year
2,955,400ریال
1 Year
.me
1,550,000ریال
1 Year
1,550,000ریال
1 Year
1,550,000ریال
1 Year
.eu
508,000ریال
1 Year
508,000ریال
1 Year
508,000ریال
1 Year
.pro
1,199,000ریال
1 Year
1,199,000ریال
1 Year
1,199,000ریال
1 Year
.work
425,000ریال
1 Year
425,000ریال
1 Year
425,000ریال
1 Year
.win
1,100,000ریال
1 Year
1,100,000ریال
1 Year
1,100,000ریال
1 Year
.company
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.link
709,000ریال
1 Year
709,000ریال
1 Year
709,000ریال
1 Year
.click
487,000ریال
1 Year
487,000ریال
1 Year
487,000ریال
1 Year
.fr
1,050,000ریال
1 Year
1,050,000ریال
1 Year
1,050,000ریال
1 Year
.store
399,900ریال
1 Year
1,870,000ریال
1 Year
1,870,000ریال
1 Year
.top
521,000ریال
1 Year
521,000ریال
1 Year
521,000ریال
1 Year
.net.in
285,000ریال
1 Year
285,000ریال
1 Year
285,000ریال
1 Year

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

Transfer your domain to us

Transfer now to extend your domain by 1 year!*

Transfer a domain

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains