سبد خرید ثبت دامین

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.

بیش از 1000 پسوند جدید توسط شیراز تکنولوژی ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.Ninja .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
انتقال دامنه به صورت درون سیستمی، رایگان میباشد.
در صورتی که مایل هستید دامنه در سیستم خاصی ثبت شود، قبل از سفارش با بخش دامنه در ارتباط باشید.
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های برند، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.
Domain
New Price
Transfer
Renewal
.ir
41,000ریال
1 Year
42,500ریال
1 Year
42,500ریال
1 Year
.com
423,900ریال
1 Year
423,900ریال
1 Year
423,900ریال
1 Year
.info
569,900ریال
1 Year
569,900ریال
1 Year
569,900ریال
1 Year
.net
479,000ریال
1 Year
479,000ریال
1 Year
479,000ریال
1 Year
.org
523,900ریال
1 Year
523,900ریال
1 Year
523,900ریال
1 Year
.in
358,900ریال
1 Year
358,900ریال
1 Year
358,900ریال
1 Year
.xyz
455,500ریال
1 Year
455,500ریال
1 Year
455,500ریال
1 Year
.co
1,099,900ریال
1 Year
1,099,900ریال
1 Year
1,099,900ریال
1 Year
.us
352,522ریال
1 Year
352,522ریال
1 Year
352,522ریال
1 Year
.mobi
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.asia
554,900ریال
1 Year
554,900ریال
1 Year
554,900ریال
1 Year
.name
299,000ریال
1 Year
309,000ریال
1 Year
309,000ریال
1 Year
.pw
329,000ریال
1 Year
329,000ریال
1 Year
329,000ریال
1 Year
.tv
1,505,000ریال
1 Year
1,505,000ریال
1 Year
1,505,000ریال
1 Year
.me
999,000ریال
1 Year
999,000ریال
1 Year
999,000ریال
1 Year
.eu
328,000ریال
1 Year
328,000ریال
1 Year
328,000ریال
1 Year
.de
330,000ریال
1 Year
330,000ریال
1 Year
330,000ریال
1 Year
.pro
559,900ریال
1 Year
559,900ریال
1 Year
559,900ریال
1 Year
.ws
830,000ریال
1 Year
830,000ریال
1 Year
830,000ریال
1 Year
.work
270,000ریال
1 Year
270,000ریال
1 Year
270,000ریال
1 Year
.win
1,100,000ریال
1 Year
1,100,000ریال
1 Year
1,100,000ریال
1 Year
.company
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
650,000ریال
1 Year
.computer
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.gifts
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
955,000ریال
1 Year
.wiki
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.link
329,000ریال
1 Year
329,000ریال
1 Year
329,000ریال
1 Year
.click
367,000ریال
1 Year
367,000ریال
1 Year
367,000ریال
1 Year
.date
119,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
950,000ریال
1 Year
.fr
555,000ریال
1 Year
555,000ریال
1 Year
555,000ریال
1 Year
.store
399,900ریال
1 Year
1,870,000ریال
1 Year
1,870,000ریال
1 Year
.top
407,500ریال
1 Year
407,500ریال
1 Year
407,500ریال
1 Year
.cloud
389,500ریال
1 Year
649,500ریال
1 Year
649,500ریال
1 Year
.biz
524,900ریال
1 Year
524,900ریال
1 Year
524,900ریال
1 Year
.net.in
285,000ریال
1 Year
285,000ریال
1 Year
285,000ریال
1 Year

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

Transfer your domain to us

Transfer now to extend your domain by 1 year!*

Transfer a domain

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains