سبد خرید ثبت دامنه

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.


بیش از 1000 پسوند جدید توسط شیراز تکنولوژی ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.Ninja .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
انتقال دامنه به صورت درون سیستمی، رایگان میباشد.
در صورتی که مایل هستید دامنه در سیستم خاصی ثبت شود، قبل از سفارش با بخش دامنه در ارتباط باشید.
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های برند، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.
Domena
New Price
Transfer
Renewal
.ir
44,500ریال
1 Year
45,000ریال
1 Year
45,000ریال
1 Year
.com
1,380,000ریال
1 Year
1,380,000ریال
1 Year
1,380,000ریال
1 Year
.net
1,480,000ریال
1 Year
1,480,000ریال
1 Year
1,480,000ریال
1 Year
.info
750,000ریال
1 Year
1,750,000ریال
1 Year
1,750,000ریال
1 Year
.org
1,490,000ریال
1 Year
1,790,000ریال
1 Year
1,790,000ریال
1 Year
.in
1,620,000ریال
1 Year
1,620,000ریال
1 Year
1,620,000ریال
1 Year
.biz
1,929,000ریال
1 Year
1,929,000ریال
1 Year
1,929,000ریال
1 Year
.xyz
1,959,000ریال
1 Year
1,959,000ریال
1 Year
1,959,000ریال
1 Year
.co
3,990,000ریال
1 Year
3,990,000ریال
1 Year
3,990,000ریال
1 Year
.us
1,260,000ریال
1 Year
1,260,000ریال
1 Year
1,260,000ریال
1 Year
.asia
2,150,000ریال
1 Year
2,150,000ریال
1 Year
2,150,000ریال
1 Year
.tv
4,900,000ریال
1 Year
4,900,000ریال
1 Year
4,900,000ریال
1 Year
.me
2,150,000ریال
1 Year
2,150,000ریال
1 Year
2,150,000ریال
1 Year
.pro
2,050,000ریال
1 Year
2,050,000ریال
1 Year
2,050,000ریال
1 Year
.work
1,050,000ریال
1 Year
1,050,000ریال
1 Year
1,050,000ریال
1 Year
.link
1,379,000ریال
1 Year
1,379,000ریال
1 Year
1,379,000ریال
1 Year
.click
1,937,000ریال
1 Year
1,937,000ریال
1 Year
1,937,000ریال
1 Year
.top
999,000ریال
1 Year
999,000ریال
1 Year
999,000ریال
1 Year
.net.in
990,000ریال
1 Year
990,000ریال
1 Year
990,000ریال
1 Year
.shop
4,900,000ریال
1 Year
4,900,000ریال
1 Year
4,900,000ریال
1 Year
.co.in
990,000ریال
1 Year
990,000ریال
1 Year
990,000ریال
1 Year
.ایران
44,500ریال
1 Year
44,500ریال
1 Year
44,500ریال
1 Year
.id.ir
50,000ریال
1 Year
50,000ریال
1 Year
50,000ریال
1 Year
.pw
3,874,100ریال
1 Year
3,874,100ریال
1 Year
3,874,100ریال
1 Year

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

Transfer your domain to us

Transfer now to extend your domain by 1 year!*

Transfer a domain

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains