هاست لینوکس آمریکا
 • Product 1

  Linux3000 De

  • 3000 مگ فضای دیسک
  • 50 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • 30 عدد دامنه اضافه
  • 5 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  850,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  Linux5000 De

  • 5000 مگ فضای دیسک
  • 500 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • 50 عدد دامنه اضافه
  • 20 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  1,600,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  Linux9000 De

  • 9000 مگ فضای دیسک
  • 900 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • 90 عدد دامنه اضافه
  • 40 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  2,110,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  Linux15000 De

  • 15000 مگ فضای دیسک
  • 1500 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • 150 عدد دامنه اضافه
  • 70 عدد پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  2,900,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  Linux25000 De

  • 25000 مگ فضای دیسک
  • 2500 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود ایمیل
  • 250 عدد دامنه اضافه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • cPanel کنترل پانل
  • ‌ SSD هارد دیسک
  فقط
  3,900,000/mo
  سفارش دهید