طرح تخفیف برای مشترکین شیراز تکنولوژی‎

توجه  کاربران شیراز تکنولوژی از این پس می توانند از تخفیف بر روی دامین های زیر بهره مند شوند .ir= 4100co= 19600xyz=14200me=35000ws=17500برای کاربرانی که ثبت زیادی در دامین های in داشتند به علت برداشته شدن آف شرکت ... بیشتر بخوانید »

1st Jul 2015