کاربران گرامی،

بروزرسانی برخی از قیمت های دامنه انجام شده است. این بروزرسانی به دلیل افزایش  و کاهش نرخ ارز رخ داده است.

توجه: به علت نوسانات ارزی حداقل روزانه لیست قیمت ها را بررسی نمایید. 

کاربران جهت بررسی قیمت می توانند از لینک زیر اقدام کنند.
https://client.shiraz.technology/cart.php?a=add&domain=register
نمایندگان جهت بررسی قیمت می توانند از لینک زیر اقدام کنند.
http://nicpanel.com
بخش reseller CP3
تخفیف ثبت در پسوندهای دامین به قیمت ویژه 


پسوند های زیر در سایت resello با پنل اصلی به نام مشتری ثبت خواهد شد

جهت ثبت به آدرس زیر مراجعه کنید 

http://client.shiraz.technology/cart...omain=register


تخفیف ویزه در ثبت xyz 
قیمت از ۲۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان 
جهت بررسی شرایط با پشتیبانی در تماس باشید.


تا Jan. 31, 2017
shop
nu
se


تا Feb. 28, 2017
store
online
website
tech
site
space


تا Mar. 31, 2017
ws
xyz
biz
accountant
bid
cricket
date
download
faith
loan
party
racing
review
science
trade
webcam
win
stream
men
in
me
cloud
news
reviews
social


تا June 30, 2017
black
lgbt
poker
blue
pink
red
mobi
kim
promo
pet
pro


تخفیف در ثبت پسوندهای resellerclub

pw=5250
asia=20450
info=10500


Sunday, January 1, 2017

<< بازگشت